Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Czas na biznes

Krótka charakterystyka projektu

”Czas na biznes” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego poprzez wsparcie szkoleniowe, finansowe i pomostowe od 15 lutego 2022 r.  do 30 czerwca 2023 r.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia które zamieszkują lub uczą się na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci
  • reemigranci

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Dostępne formy wsparcia

1.       BADANIE PREDYSPOZYCJI - Czas trwania: 1h/os.

2.       WSPARCIE SZKOLENIOWE - Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

3.       SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM -  Czas trwania: 2h/os.

4.       WSPARCIE FINANSOWE

a)   Finansowe wsparcie na otworzenie działalności - dotacja w wysokości  23 050,00 zł

b)  Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy w wysokości 1900 zł/m-ce

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie

KSWP Kielce

KSWP Starachowice

Tel. 41 260 46 43

Tel. 41 345 39 08

Tel. 41 275 35 45

 

Dodatkowy nabór nr II/2022 rozpocznie się 13.04.2022 r. i potrwa do 05.05.2022 r.

 Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od dnia 13.04.022 r od godz. 8.00

W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

 

Planowane efekty:

 

- 80 osób (44 kobiety, 36 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

 

- 72 osoby (40 kobiet, 32 mężczyzn) uzyska zatrudnienie, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

 

Wartość projektu: 2 9848 853,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  2 925 430,00 zł


Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji  uczestników projektu

Wzór wniosku US-7 do ZUS

Załącznik nr 1  Formularz rekrutacyjny (wersja word)

Załącznik nr 1  Formularz rekrutacyjny wersja pdf (PREFEROWANA)

Załącznik nr 2  Karta weryfikacji formalnej Formularza

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej Formularza

Załącznik nr 4 Karta dotycząca przyznania dodatkowych punktów

Załącznik nr 5 Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 8 Wzór zaświadczenia z ZUS


Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacyjnym

Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie reemigranta

Załącznik nr 5 Oświadczenie o statusie imigranta

Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa

 

Przyznawanie środków finansowych:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - wersja edytowalna

Załącznik nr 6 Biznesplan

Załącznik nr 7 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 9 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10 Wzór umowy o udzielenie wparcia szkoleniowego

Załącznik nr 11 Standardy oceny Biznesplanów

Załącznik nr 12 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu

Załącznik nr 13 Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poreczyciela

Załącznik nr 14 Oświadczenie o wspólnosci majątkowej

Załącznik nr 15 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Załącznik nr 16 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wsparcia pomostowego-wersja word

Załącznik nr 16 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wsparcia pomostowego-wersja excell 

Załącznik nr 17 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 17 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja edytowalna

Załącznik nr 18 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 19 Karta oceny merytorycznej  wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 20 Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia wsparcia finansowego

Załącznik nr 21 Deklaracja pochodzenia środka trwałego


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do godziny 13:00.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce