Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Praktyki zagraniczne szansą na rozwój kompetencji zawodowych

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój kompetencji zawodowych” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Szydłowcu oraz TELLUS EDUCATION GROUP z siedzibą w Plymouth w Wielkiej Brytanii w ramach  w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt jest realizowany w okresie 01.12.2016 r. – 31.12.2017 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 10 uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie kultury pracy w Wielkiej Brytanii, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Projekt ma na celu działania w kierunku ograniczania bezrobocia, bowiem Pracodawcy są zainteresowani młodymi pracownikami z doświadczeniem uzyskanym podczas praktyki zagranicznej.  

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Plymouth w Wielkiej Brytanii

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do  10 uczniów zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu) oraz uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej prowadzonej przez CKZiU.  

Dostępne formy wsparcia

  1. Praktyki w  profesjonalnej pracowni nauki zawodu  w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd planowany jest w lipcu 2017r.
    Okres praktyk dla uczestników projektu wynosi 2 tygodnie.
  2. Zapewnienie podróży z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Zajęcia z zakresu języka angielskiego dla 10 uczestników projektu z naciskiem na słownictwo zawodowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Biuro KSWP w Szydłowcu
ul. S. Staszica 3H
26-500 Szydłowiec 
tel./fax.: 48 617 13 49
e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce