Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i możliwości kształcenia w Technikum (ZSP nr 1 w Końskich i ZSP w Stąporkowie) w okresie 01.08.2017-30.09.2018 ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 80 uczniów (41K/39M), poprzez realizację we współpracy z pracodawcami staży zawodowych oraz kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji pożądanych przez pracodawców z woj. św. oraz doposażenia 2 pracowni (stacji diagnostycznej - ZSPK i pracowni dla handlowców-ZSPS) dla Uczniów kształcących się w zawodach Technik pojazdów samochodowych i Technik Handlowiec. 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 80 uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego (41K +39M) w wieku 16-19 lat (w przypadku os. niepełnoletnich osoby, których opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na udział w projekcie) z wykształceniem gimnazjalnym uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego tj.: w ZSP nr 1 w Końskich - 40 os. w tym 15K i 25M oraz w ZSP
w Stąporkowie - 40 os. w tym 26K i 14M. 

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NOWOCZESNY SPRZĘT

II. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW, W TYM:

1. ZAJĘCIA DODATKOWE:

- z matematyki – 20 godzin x 8 grup x 10 osób.;

- z języka angielskiego – 20 godzin x 8 grup x 10 osób;

2. SZKOLENIA:

- „AutoCAD” – 20 godz. x 2 grupy x 10 osób;

- „Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” - 20 godz. x 2 grupy x 10 osób; 

- „Szkolenie podstawowe dot. przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu”- 20 godz. x 2 grupy x 10 osób;

- „ABC sieci komputerowych” - 20 godz. x 2 grupy x 10 osob;

III. Staże – miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- poczęstunek na zajęciach,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia/zajęć/stażu.

Wartość projektu: 633 406,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 601 710,13 zł

Planowane efekty projektu:

- Doposażenie 2 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;

- Udzielenie wsparcia szkoleniowego (udział w kursach, warsztatach, zajęciach zwiększających szanse na rynku pracy) 80 uczniom (39 kobiet i 41 mężczyzn);

- Udzielenie wsparcia stażowego 80 uczniom (39 kobiet i 41 mężczyzn).

Szczegółowych informacji udzielają:

Małgorzata Ciaś – (41) 260-46-42 lub (41) 375-14-55

Anna Pasieka - (41) 260-46-43


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby...

31.03.2020

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych dostawcą została firma:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce