Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Mała szkoła – duże możliwości

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Mała szkoła – duże możliwości” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości   w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.”Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, na podstawie podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Zwiększenie szans edukacyjnych dla 15 uczniów (7K+8M) z obszarów wiejskich Gminy Staszów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mostkach poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa w Mostkach

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 15 uczniów ( 7K+8M) z klas VI, V, IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mostkach.

Dostępne formy wsparcia

1. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

2. Pozalekcyjne warsztaty szkoleniowe

3. Jednodniowa wycieczka do Warszawy

W ramach projektu zapewniamy:

1.  Zakup materiałów pomocowych do szkoleń (teczka ekologiczna, długopis, notes, kalkulator)

2.  Zakup materiałów do każdego modułu szkoleniowego:

- język angielski: książka, płyta CD, gra językowa

- przyroda: Atlas grzybów, gra przyrodnicza, kalkulator ekologiczny na wodę, worki na śmieci.

- przedsiębiorczość: książka, gra symulacyjna.

3.  Zwrot kosztów dojazdów dla rodziców odbierających dzieci po zajęciach we własnym zakresie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1.  Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne – 20 h / grupa

Krótka charakterystyka:  celem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez ćwiczenie funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji, uwagi, logicznego i twórczego myślenia.

Czas realizacji: luty 2014 r. - czerwiec 2014 r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Mostkach

2. Pozalekcyjne warsztaty szkoleniowe z 3 modułów:

-  „Angielski na co dzień”  20 h/grupa

Krótka charakterystyka: celem jest pogłębienie zainteresowań jęz. angielskim, poszerzanie wiedzy o zagadnienia kulturowe, poprawienie kompetencji językowych, wykorzystanie technologii komputerowych w nauce języka.

-  „Młody przyrodnik - ekolog” 10 h/grupa

Krótka charakterystyka: celem jest kształtowanie proekologicznych postaw  i pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym, odpowiedzialności za stan przyrody, rozwijanie  zainteresowań z tematyki ochrony środowiska i ekologii. 

-  „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” – 10 h/grupa

Krótka charakterystyka: celem  jest stymulowanie kreatywności i rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Czas realizacji: luty 2014 r. - czerwiec 2014 r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Mostkach

 3. Wycieczka  1 dniowa do Ogrodu Botanicznego w Powsinie k/Warszawy  oraz do Centrum Nauki Kopernik.

Krótka charakterystyka: celem jest inspirowanie do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia.

Czas realizacji: czerwiec 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Barbara Bednarczyk: tel. 15 864 53 71

 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce