Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Oferta dla osób zakładających działalność gospodarczą i firm START-UP

Oferta skierowana dla osób zakładających działalność gospodarczą i START-UP 

LP

Rodzaj usługi

Usługi doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

1

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przystąpienie do spółdzielni socjalnej (np. podjęcie działalności ze środków PUP / PFRON)

2

Przygotowanie formularza rekrutacyjnego (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

3

Przygotowanie biznes planu w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem w celu ubiegania się o środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach:

-      Lokalnych Grup Działania w ramach LEADER 2014-2020,

-      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020.

5

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego

6

Przygotowanie biznes planu – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP

7

Przygotowanie biznes planu – pożyczka w ramach projektu „Gotówka na start”

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej, w tym obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. dotacja w ramach LGD)

9

Rozliczenie pozyskanego wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej
(np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

10

Przygotowanie zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

11

Konsultacje indywidualne

Usługi doradcze dla nowych firm (start-up)

1

Doradztwo w zakresie budowy marki produktu/usługi, w tym:

-      opracowywanie/projektowanie identyfikacji wizualnej (logo/logotyp, druki firmowe, wzory materiałów reklamowych, inne elementy identyfikacji)

-      opracowywanie/projektowanie znaków towarowych

-      branding – sporządzanie strategii biznesowej, analiza otwarcia firmy na nowe rynki, nowe produkty/usługi, nowych klientów

-      sporządzenie planu/strategii marketingowej dla nowego lub ulepszanego wyrobu/usługi (określenie kanałów promocji i opracowanie treści reklamowych, zredagowanie oferty wraz z opisem produktów i usług)

-      opracowanie strategii sprzedaży (opracowanie standardów obsługi klienta, budowanie relacji z klientem, wybór kanałów dystrybucji)

2

Audyt innowacyjności, w tym:

-      analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

-      analiza pozycji rynkowej (ocena konkurencyjności)

-      analiza modelu biznesowego (analiza strategii marketingowej – analiza stosowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji, segmentacja klientów, analiza kanałów dystrybucji)

-      analiza finansowa

-      analiza organizacji i zarządzania

-      analiza dojrzałości technologicznej

3

Konsultacje w zakresie usług e-administracji, w tym:

-      bezpieczny podpis elektroniczny

-      elektroniczny obieg dokumentów

-      bezpieczeństwo wymiany danych

4

Konsultacje/doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby...

31.03.2020

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych dostawcą została firma:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce