Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego - Nisko

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 160 godzin z podziałem na trzy części:

1. Sprzedawca magazynier 60 godz. o następującej tematyce: komunikacja interpersonalna, relacja klient- sprzedawca, typologia klientów i metody sprzedaży, obsługa gospodarki magazynowej, zasady i technologia magazynowania  i dokumentacja magazynowa itp.

2. Obsługa kasy fiskalnej 40 godz. o następującej tematyce: aspekty prawne prowadzenia kas fiskalnych, budowa  i specyfikacja kas fiskalnych, sposoby i zasady programowania kasy, sprzedaż na urządzeniach fiskalnych, obsługa terminala płatniczego,

3. Obsługa wózka widłowego 60 godz.(45 godz. teorii i 15 godz. praktyki) o tematyce: typy wózków widłowych, budowa
 i zasady działania, czynności operatora przy obsłudze wózków przed w trakcie i po pracy.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników/uczestniczek do pracy jako magazynier-sprzedawca poprzez: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez zdobycie umiejętności w poruszaniu się po nowym rynku pracy, zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom  bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Miejsce realizacji

Nisko

Grupa docelowa

Osoby  bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiecie niżańskim.

Dostępne formy wsparcia

- poradnictwo zawodowe indywidualne,

- poradnictwo zawodowe grupowe,

- szkolenie z w/w zakresu,

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro Zamiejscowe w Nisku

 ul. Kościuszki 1b, pokój nr 10.

Tel.:  0 602 658 400


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce