Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia

Data dodania: 01.07.2013 / Autor: Mateusz Kania

„Magazynier z obsługą wózka widłowego” realizowanego w Kielcach

W związku z realizacją projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, na przeprowadzenie szkolenia pn. „Magazynier
z obsługą wózka widłowego” realizowanego w Kielcach.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17 Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 142 godzin dydaktycznych z zakresu:

  • pracy na stanowisku magazyniera – m.in. towaroznawstwo ogólne, zasady i technologia magazynowania, zasady znakowania towarów, obowiązki magazyniera w zakresie odbioru, przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencji zapasów magazynowych, zasady inwentaryzacji – (50 godz.)
  • obsługi wózków widłowych – m.in. podstawowe wiadomości o dozorze technicznym - zapoznanie z  przepisami ogólnymi,  rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych,  budowa wózka jezdniowego - omówienie zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem poszczególnych elementów zespołów, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, wiadomości
    z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, bezpieczna obsługa oraz wymiana butli gazowych itp. - (44 godz.)
  • zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka widłowego - zajęcia prowadzone będą w 3 grupach liczących od 3 do 4 osób. Czas szkolenia dla każdego zespołu liczony będzie jednocześnie
    dla wszystkich uczestników danej grupy, co daje łącznie 16 godz. zajęć na grupę oraz jednocześnie 16 godz. zajęć praktycznych na osobę (łącznie 48 godz. zajęć praktycznych)

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Usługa będzie realizowana w okresie od 15.07.2013 – 31.07.2013 r., na terenie miasta Kielce.

 

O wyborze będą decydować następujące kryteria:

- cena brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- program szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej www.kswp.org.pl)

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

Oferujemy:

- umowę zlecenie/o dzieło,

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 8.07.2013 r. do godziny 12.00 na adres elektroniczny zamawiającego:
(z dopiskiem wykładowca – Magazynier) k_monska@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24, 25-516  Kielce.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Mońska – Asystentka Lokalna Koordynatora, tel. 41 343 17 80

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce