Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia

Data dodania: 06.12.2012 / Autor: Mateusz Kania

„PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMI Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH I CARVINGIEM".

W związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem” dla grupy 10 osobowej w Końskich.

Szkolenie obejmuje:

  • 142 godziny dydaktyczne z zakresu: technologii produkcji kulinarnej; zasad kalkulacji gastronomicznej, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania podstawowego asortymentu, przygotowywania jadłospisów/menu sporządzania oraz serwowania potraw, zasady organizacji imprez okolicznościowych.
  • 8 godzin dydaktycznych z zakresu: historia sztuki carvingu, narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji, techniki rzeźbienia i zasady stosowane przy wykrawaniu warzyw i owoców, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej). 
    Wykładowca Carvingu powinien zapewnić podczas szkolenia: .

 

Planowany termin w/w szkolenia: 17.01.2013 r. – 08.02.2013 r.

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

O wyborze decydować będą następujące kryteria:

- cena;

- doświadczenie w prowadzeniu w/w szkoleń;

Prosimy o przesyłanie ofert e-mailem na adres a_andruszkiewicz@kswp.org.pl lub składanie w Biurze Projektu  w Końskich przy ul. Staszica 2A, najpóźniej do dnia 21.12.2012 r. do godz. 14.00.

Dodatkowych informacji udziela Anna Andruszkiewicz - Asystentka Koordynatorki

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A, Tel. 41 375 14 55 

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty

13.08.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego z dnia 31.07.2020 r. na zakup i dostawę...

Czytaj więcej

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

12.08.2020

dotyczącego wyboru zakupu i dostawy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń dla uczestników/...

Czytaj więcej

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

11.08.2020

dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4)

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce