Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia 08.06.2020 r. dotyczące wyboru Wykładowców/trenerów do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)

Data dodania: 08.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 31.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych dostawcą została firma:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 12.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 12.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Ponowienie zapytania ofertowego (artykuły spożywcze 2020)

Data dodania: 12.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych do zapytania ofertowego z dn. 02.03.2020 r. na stronie internetowej KSWP zamieszczono ponowne zapytanie ofertowe na wybór w/w dostawcy.
Czytaj więcej


Wybór dostawcy akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na 2020 r

Data dodania: 12.03.2020 / Autor: Przemysław Sipika
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe (tonery 2020)

Data dodania: 02.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe (artykuły biurowe 2020)

Data dodania: 02.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe (artykuły spożywcze 2020)

Data dodania: 02.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe (środki czystości 2020)

Data dodania: 02.03.2020 / Autor: Mateusz Kania
na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce