Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Wsparcie dla firm z branż nowych technologii-nabór wniosków

Data dodania: 28.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Ruszają dotacje na wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

Termin zgłaszania wniosków: 8 grudnia 2014 r.

Udział w projekcie jest trzyetapowy:

1)       Pierwszy Etap Projektu zakłada organizację szkolenia otwierającego prowadzonego przez polskich i zagranicznych ekspertów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych.

2)       Drugi Etap Projektu zostanie zorganizowany pięciodniowy obóz przygotowawczy (Boot Camp), obejmujący świadczenie usług doradczych w formie sesji warsztatowych oraz indywidualnych spotkań z doradcami (z Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki), których celem będzie przygotowanie przez Beneficjentów strategii marketingowej skierowanej na rynek Stanów Zjednoczonych;

3)       W ramach Trzeciego Etapu Projektu wyselekcjonowani Beneficjenci otrzymają wsparcie na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych, tj. na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich, z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych jak również na udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zaakceptowane przez WPHI w ramach kilkumiesięcznego programu akceleracyjnego zorganizowanego na terenie wiodącego ośrodka innowacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W ramach każdego z etapów Projektu Beneficjenci, otrzymają pomoc finansową w formie:

1) sfinansowania usług szkoleniowych,

2) sfinansowania usług doradczych,

3) wsparcia finansowego na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z partnerami gospodarczymi.

Wnioskodawcy: Uczestnikiem Projektu Polski Most Krzemowy może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)       ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium       Rzeczypospolitej Polskiej;

2)       prowadzi działalność gospodarczą:

a)       w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,

b)      nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie;

3)       w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w projekcie, a jeżeli prowadzi krócej działalność – przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży – nie mniejszy niż 10%.

Wysokość dofinansowania:

I etap - 504,68 zł bezgotówkowo, co obejmuje: usługi szkoleniowe  wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

II etap - 4787,37 zł bezgotówkowo, co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.

III etap- do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Koszty transportu na wszystkich etapach projektu, a także pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej w ramach trzeciego etapu, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie www.parp.gov.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce