Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga!!! Już wkrótce dofinansowania dla przedsiębiorców oraz osób chcących podjąć działalność gospodarczą

Data dodania: 20.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

z gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” niebawem ogłosi konkurs na dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz  osób chcących podjąć działalność gospodarczą z gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki (obszar Lokalnej Strategii Rozwoju – LSR)

Podejmowanie działalności gospodarczej

-  Beneficjentami mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

-  Poziom dofinansowania: 70 000 zł (premia ryczałtowa wypłacana w dwóch transzach)

-  Warunek: Utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie lub zatrudnienie pracownika)

-  Konieczność utrzymania utworzonego miejsca pracy i utrzymanie go przez 2 lata od dnia płatności ostatecznej (samozatrudnienie lub zatrudnienie pracownika)

Rozwój działalności gospodarczej.

-  Beneficjentem mogą być mikro lub mali przedsiębiorcy z obszaru LSR

-  Poziom dofinansowania:

- min. 50 000 zł max. do 250 tys. zł przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy. Sposób płatności: refundacja 65% kosztów kwalifikowanych.

- min. 50 000 zł max. do 280 tys. zł przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (osoby młode do 35 r.ż., osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 55+). Sposób płatności: refundacja 70% kosztów kwalifikowanych.

ü  Konieczność utrzymania utworzonego miejsca pracy przez 3 lata od dnia płatności statecznej

 

W obu działaniach premiowane będą projekty oparte na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego, związane z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi, czy też innowacyjne lub z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska
lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 Szczegółowych informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej: http://razemnapiaskowcu.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 48 617 13 49; 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce