Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga! 25 listopada 2013 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Data dodania: 05.12.2013 / Autor: Mateusz Kania

Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju- „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

 

Termin zakończenia naboru: 23 grudnia 2013 r.

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać wyłącznie wnioskodawcy spełniający wszystkie poniższe kryteria:

  • mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną dłużej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru,
  • inwestycja zaplanowana w ramach projektu znajduje się na obszarze realizacji programu,
  • wnioskodawca nie zalega z płatnościami w US i ZUS,
  • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),

Działanie obejmuje powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)

Ogólnym celem programu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

Cele szczegółowe to:

1. Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich.

2. Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej Gór Świętokrzyskich.

3. Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych.

4. Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest:

- Poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):

  • rozbudowę przedsiębiorstwa,
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
  • modernizację środków produkcji.

Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, z tym że projekty nie mogą się zakończyć później niż 30 czerwca 2015 r.

Dofinansowanie wynosi od 15 000 zł- 120 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania 60%.

 

Szczegółowych informacji udzielą Państwu doradcy  Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce