Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Pieniądze dla firm na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii.

Data dodania: 22.10.2019 / Autor: Mateusz Kania

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

W ramach konkursów można składać wnioski o dofinansowanie projektów, które:

1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Efektem prac powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania wpisującego się w zakres tematyczny i możliwego do wdrożenia w gospodarce.

Projekty dofinansowywane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach działania można składać wnioski na następujące konkursy:

1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs– Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Zakres tematyczny: projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Termin naboru: do 16.12.2019 r.

Szczegółowe informacje:

 • Koszty kwalifikowane od 1 mln PLN dla MŚP
 • Koszty kwalifikowane od 2 mln PLN pozostałe

1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs– Szybka Ścieżka Tworzywa sztuczne.

 

Zakres tematyczny:

 • Obszar badawczy I wytwarzanie podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw
 • Obszar badawczy II modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych.
 • Obszar badawczy III zbiórka, segregacja, utylizacja i recykling zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling.

Termin naboru do 15.11.2019 r.

Szczegółowe informacje:

 • Koszty kwalifikowane od 1 mln PLN dla MŚP
 • Koszty kwalifikowane od 2 mln PLN pozostałe

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw:

Szybka Ścieżka Technologie kosmiczne.

 

Zakres tematyczny:

 • Satelitarna obserwacja Ziemi (EO – Earth observation),
 • Systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space,
 • Testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów),
 • Platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro);
 • Systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA - space situational awareness)
 • Systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
 • Systemy robotyki kosmicznej
 • Systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych;
 • Aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych,

Termin naboru: do 15.11.2019 r.

 

Szczegółowe informacje:

 • Koszty kwalifikowane od 1 mln PLN dla MŚP
 • Koszty kwalifikowane od 2 mln PLN pozostałe

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

a)      Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie (MŚP/duże),

b)      Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z 2 lub 3 przedsiębiorstw,

c)       Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum,

  Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

Telefon: 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce