Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 3,5 mln zł dotacji dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego

Data dodania: 13.08.2018 / Autor: Mateusz Kania

Nawet 3,5 mln złotych dotacji będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z województwa łódzkiego na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) albo wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie powinno być stosowane w województwie łódzkim nie dłużej niż 3 lata. Nabór wniosków prowadzony będzie we wrześniu br. Inwestycje finansowane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zamierzające realizować projekty w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

I. Podstawowe informacje dotyczące naboru

 • Wnioskodawcy:
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
 • Maksymalna wysokość dofinansowania:
  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (dla mikro i małych przedsiębiorstw),
  • 45% (dla średnich przedsiębiorstw);
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3,5 mln zł;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł; Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

II.  Wydatki, jakie można sfinansować w ramach projektu

 • Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności:
  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii,
  • zakup materiałów i robót budowlanych,
  • dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego.
 • Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej (kwalifikowane do wysokości 30% wydatków kwalifikowanych projektu).

Termin naboru wniosków: od 3 do 21 września 2018 r.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

KSWP Biuro Łódź, telefon: 42 298 66 00 lub 42 298 66 01

KSWP Biuro Piotrków Trybunalski, telefon: 44 647 48 08 lub 44 741 75 00

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce