Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 31 października trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.2 – „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

Data dodania: 28.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

Nasi Doradcy pomogą przygotować i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

1 lipca 2013 r. Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych rozpoczęło nabór wniosków w ramach poddziałania 6.5.2 POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji”

Termin zakończenia naboru to: 31 października 2013 r.

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, następujących  branż:

-  produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,

-  przemysłu kosmetycznego,

-  stolarki okiennej i drzwiowej,

-  polskich specjalności żywnościowych,

-  jubilersko- bursztynniczej.

Konkurs ma na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się

wydatki na pokrycie kosztów m.in.:

-  wynajmu powierzchni wystawienniczej;

-  zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych;

-  zakupu usługi transportu osób,

-  zakupu usługi transportu i spedycji eksponatóww związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną;

-  przejazdu i noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy,

-  zakupu usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego
do wprowadzenia towarów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym;

-  przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej;

-  transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych;

Maksymalna kwota wsparcia na jeden branżowy program promocji: 300 000 PLN

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

 

 Szczegółowych informacji odnośnie działania 6.5.2  „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” udzielają doradcy KSWP.

Zapraszamy!

Podobne aktualności

Wesołych Świąt

08.04.2020

.

Czytaj więcej

Aktualizacja danych adresowych

07.04.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji naszego wpisu w bazie KRS,

Czytaj więcej

Zawieszenie rat pożyczki związane z pandemią koronawirusa

07.04.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że prośby o zawieszenie rat pożyczki związane ze znacznym pogorszeniem się w...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce