Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 100 tysięcy złotych premii na podjęcie działalności gospodarczej

Data dodania: 01.06.2017 / Autor: Mateusz Kania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ogłosiło nabór wniosków na projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór wniosków rozpocznie się 09.06.2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) LGD „Dorzecze Bobrzy”, tj. na obszarze gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.

Podstawowe informacje nt. ogłoszonego konkursu nr 3/2017 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR" poniżej.

I.           Informacje dotyczące naboru

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

- Maksymalna wysokość wsparcia: 100 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

II.          Wydatki, które można sfinansować w ramach operacji

- Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- środki transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

III.        Preferencjami objęto m.in.:

- Wnioskodawców zameldowanych na terenie obszaru działania LGD od co najmniej 12 miesięcy

- Osoby z grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, w tym szczególnie osoby młode do 40. roku życia, osoby długotrwale pozostające jako bezrobotne oraz osoby powyżej 50. roku życia)

- Projekty zakładające utworzenie firmy działającej w jednej z branż: usługi, turystyka, budownictwo

- Operacje innowacyjne

- Projekty zawierające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej

- Operacje tworzące nowe miejsca pracy

IV.       Termin naboru: od 09 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

 

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce