Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

5 sierpnia rusza nabór wniosków na dotacje wspierające działalność dydaktyczną i badawczą szkół wyższych oraz palcówek sektora „badania i rozwój”

Data dodania: 01.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

 

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

5 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpocznie  nabór wniosków do działania  2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów nie objętych pomocą publiczną i 50% kosztów kwalifikowanych projektu- dla projektów objętych pomocą publiczną.

Maksymalna wartość projektu wynosi nawet 3 999 999 PLN

Termin zakończenia naboru to 09 września 2013 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 • instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • uczelnie wyższe,
 • specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • specjalistyczne ośrodki zdrowia,
 • działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Środki z dotacji można przeznaczyć na następujące cele:

 • inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów, realizowane przez jednostki naukowe,
 • dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych
  i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska,
 • budowę, przebudowę, modernizację i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych uczelni wyższych oraz przebudowę, modernizacja i wyposażenie obiektów specjalistycznych placówek ochrony zdrowia, w tym wsparcie wdrażania nowych, innowacyjnych metod leczenia i rehabilitacji w wysoko specjalistycznych ośrodkach zdrowia.

Szczegółowych informacji odnośnie działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” udzielają doradcy KSWP.

Zapraszamy!

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce