Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie komputerowe ECDL

Data dodania: 28.05.2014 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji komputerowych – ECDL w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby pełnoletnie zarówno pracujące jaki i zdolne do podjęcia pracy, która z własnej inicjatywy pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje w zakresie umiejętności komputerowych (ICT), a także zamieszkują na obszarze powiatów: koneckiego, kieleckiego, buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego lub staszowskiego.

Projekt przewiduje szkolenia z zakresu ICT (po 120 godz. lekcyjnych) zakończonych egzaminem  ECDL na poziomie START lub CORE. Szkolenia komputerowe będą odbywały się w pobliżu miejsca zamieszkania słuchaczy, w 12-o osobowych grupach.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie przed przystąpieniem do projektu kompetencji ICT (zależnie od deklarowanej ścieżki kształcenia) na poziomie nie wyższym niż średni.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41-375-14-55.

Więcej informacji na stronie http://www.cku.tu.kielce.pl/pokl-wkdds

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce