Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Data dodania: 08.10.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych o możliwości skorzystania z projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Praktyki odbędą się w Lizbonie w Portugalii. 12 osób kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i 12 osób kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zrealizuje swoje praktyki z terminie 09.03.2020 r. – 03.04.2020 r.

Projekt umożliwi uczniom/uczennicom podniesienie swoich umiejętności zawodowych poprzez zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem w zawodzie stolarz, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także podniesienie ich kompetencji osobistych i interpersonalnych oraz językowych. Podczas realizacji projektu uczestnicy/uczestniczki projektu  zdobędą certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia i praktykę zawodową.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem/uczennicą Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącym się
w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W celu wyłonienia uczestników/uczestniczek projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZS (Przewodniczący), Wicedyrektor ZS (członek komisji), nauczyciel języka angielskiego (członek komisji) oraz koordynator projektu z ramienia KSWP (członek komisji).

Proces rekrutacji:

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w sekretariacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu  w terminie do 10 października 2019 r.,  poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie ZS, biurze projektu (Biuro KSWP ul. Staszica 3h w Szydłowcu) lub jest do pobrania ze strony internetowej ZS oraz KSWP.

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w ramach projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników uzyskanych w roku szkolnym 2018/2019.

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby o niskim statusie materialnym, dlatego w przypadku równej ilości punktów będzie to kryterium decydujące. 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń ZS oraz ogłoszona na stronach internetowych KSWP oraz ZS do 15.10.2019 r.

Zapraszamy na strony internetowe partnera projektu:

http://zskop.eu/wp/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

Pani Anna Gwarek – Zastępca Dyrektora ZS im. KOP

Tel. 48 617 00 12

Piotr Binkiewicz – koordynator projektu

tel. 48 617 13 49

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych " znajdują się poniżej. 

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty

13.08.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego z dnia 31.07.2020 r. na zakup i dostawę...

Czytaj więcej

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

12.08.2020

dotyczącego wyboru zakupu i dostawy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń dla uczestników/...

Czytaj więcej

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

11.08.2020

dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4)

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce