Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi

Data dodania: 23.07.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane

Wsparciem objęte będą zadania doradcze i inwestycyjne m.in. w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

Katalog wspieranych działań inwestycyjno-doradczych

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację:

- osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych,

- urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi,

- systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa,

- urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,

- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi,

- maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome,

- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów (np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy),

- wózków jezdniowych podnośnikowych oraz innych urządzeń samojezdnych,

- urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, itp.),

- specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych).

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

  • płatnicy składek ZUS (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków, nie znajdują się w stanie upadłości (pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem), nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS ostatniego dofinansowania.

Zasady finansowanie projektów:

1. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i wynosi:

- 90% dla mikro przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 140 tys. zł brutto,

- 80% dla małych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 210 tys. zł brutto,

- 60% dla średnich przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 340 tys. zł brutto,

- 20% dla dużych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 500 tys. zł. brutto.

2. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 zł.

Termin naboru wniosków: do 16.08.2019 r. 

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

telefon: 41 260 46 61 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wesołych Świąt

08.04.2020

.

Czytaj więcej

Aktualizacja danych adresowych

07.04.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji naszego wpisu w bazie KRS,

Czytaj więcej

Zawieszenie rat pożyczki związane z pandemią koronawirusa

07.04.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że prośby o zawieszenie rat pożyczki związane ze znacznym pogorszeniem się w...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce