Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Instrumenty zwrotne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – alokacja, rodzaje, perspektywy.

Data dodania: 30.05.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Finanse

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy będzie zarządzać środkami Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonymi na wdrażanie zwrotnych instrumentów finansowych. Trwająca perspektywa finansowania unijnego w kwestii wspierania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw kładzie duży akcent na narzędzia zwrotne.

Zostały podpisane lub są w trakcie negocjacji umowy o finansowaniu z Urzędami Marszałkowskimi. Pojawiły się również pierwsze przetargi na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych mających na celu wsparcie mikro, małe i średnich przedsiębiorstw.

Co nowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpisując przetargi zaproponował kilka rodzajów produktów, różniących się parametrami w zależności od województwa.

W ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ przewidziano w postępowaniu przetargowym 90 mln. zł wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy do utworzenia produktów „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”. W ramach tych instrumentów finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego i mające na celu poprawę potencjału konkurencyjnego, poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększenie produktywności.

Podobne produkty zaproponowane zostały w ramach przetargu na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wyższa jest natomiast alokacja środków wnoszonych z Funduszu Funduszy – 120 mln. zł. W ramach udzielanych pożyczek  finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Menadżer (BGK) na terenie woj. małopolskiego zamierza oprócz firm już istniejących wesprzeć przede wszystkim Start-upy. W tym celu przewidziano utworzenie dwóch produktów: „Pożyczka dla Start-upów" i "Pożyczka" a kwota alokacji to aż 63 mln. zł wkładu Funduszu Funduszy. W ramach ww. instrumentów finansowane będą przedsięwzięcia realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Aż trzy rodzaje produktów powstaną w ramach przetargu ogłoszonego na teren woj. łódzkiego. Będą to  „Mikropożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” „Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna”. Wartość przetargu to kwota 100 mln. zł. W ramach produktów finansowych będą finansowane inwestycje polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch, kapitału na rozszerzenie działalności, kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa oraz kapitału na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

                W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego BGK zaproponował Małą i Dużą Pożyczkę Inwestycyjną. Wartość zamówienia wynosi 78 mln. zł a kwota ta razem z wkładem Pośredników Finansowych będzie przeznaczona na udzielanie pożyczek mających na celu finansowanie inwestycji polegających na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności.

                Ostatni dotychczas ogłoszony przetarg ma na celu wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Do pozyskania jest 90 mln. zł przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP), przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności

Gdzie szukać?

Szersze informacje na temat przetargów oraz przyszłych produktów zwrotnych można znaleźć pod adresem www.bgk.pl w zakładce Zamówienia publiczne - Przetargi nieograniczone.

Co dalej?

To już wszystkie do tej pory ogłoszone przetargi, liczymy na następne. Czekamy również na wyniki postępowań przetargowych i wybór Pośredników Finansowych, którzy podpiszą Umowy Operacyjne i przedstawią doprecyzowane oferty produktów zwrotnych dla Ostatecznych Beneficjentów (Przedsiębiorców).

KSWP jako instytucja mająca duże doświadczenie w zarządzaniu funduszami wspierającymi zarówno powstawanie jak i rozwój przedsiębiorstw będzie czynnie uczestniczyła w przetargach. Nasz zespół służy również informacją i pomocą w pozyskiwaniu wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce