Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Premia 100% kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów

Data dodania: 12.01.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. Dla potencjalnych beneficjentów dedykowane są dwa konkursy.

 I.  Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

  • Beneficjenci: osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: premia w wysokości 50 000,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)
  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- zakup oprogramowania komputerowego

- zakup licencji

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

  • Preferencjami objęto m.in. następujące operacje:

- wdrażające innowacyjne rozwiązania

- tworzące więcej niż 1 miejsce pracy

- przewidujące działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

- zakładane przez wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 35. roku życia)

- wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje lub zasoby odpowiednie do przedmiotu podejmowanej operacji

- osób zamieszkujących na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

 II.  Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia

  • Beneficjenci: osoby fizyczne do 35. roku życia zamierzające podjąć działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: premia w wysokości 100 000,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)
  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- zakup oprogramowania komputerowego

- zakup licencji

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

  • Preferencjami objęto m.in. następujące operacje:

- wdrażające innowacyjne rozwiązania

- tworzące więcej niż 1 miejsce pracy

- przewidujące działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

- wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje lub zasoby odpowiednie do przedmiotu podejmowanej operacji

- osób zamieszkujących na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

 

Termin naboru dla obydwu konkursów: od 16 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku

 

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Staszów, telefon: 15 864 53 71

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce