Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Oświadczenie KSWP w związku z emisją programu „Interwencja” w telewizji Polsat

Data dodania: 07.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oświadcza, że nie zgadza się ze stwierdzeniami i wnioskami zawartymi w programie. Mają one charakter tendencyjny i mijają się z prawdą.

KSWP zawiera umowy pożyczek zgodnie z przepisami prawa. W okresie obowiązywania umowy pożyczki zawartej z Panią Bożeną Jadwigą Młynarczyk – Romanowską były naliczane odsetki 1,0% w skali roku a po wypowiedzeniu umowy pożyczki w wysokości odsetek ustawowych. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska zaciągnęła pożyczkę na zakup wyposażenia gastronomicznego, samochodu osobowego do przewozu zaopatrzenia oraz banerów reklamowych. Ze środków z pożyczki nie rozliczyła się, nie zakupiła samochodu i innych w/w rzeczy. Ponadto wykreśliła wpis o działalności gospodarczej z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04.02.2014 r. i nie zwróciła niewykorzystanej kwoty pożyczki, mimo braku zakupu przedmiotów, na które pożyczka została udzielona. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, że Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska w nieznany sposób przywłaszczyła środki publiczne. Naliczona kara umowna zgodnie z art. 483 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w wysokości 20% kwoty pożyczki jest karą za nie rozliczenie pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie. Zamknięcie działalności gospodarczej nie było przyczyną nałożenia w/w kary. Mając powyższe na uwadze insynuowanie w programie „Interwencja”, że zachowanie KSWP jest niewłaściwe, jest co najmniej niestosowne. Stroną łamiącą postanowienia umowy pożyczki i przepisy prawa jest Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska a nie KSWP. Ponadto nadmieniamy, że od czerwca 2014 r. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska nie dokonuje żadnej wpłaty na poczet zwrotu pożyczki i nie podejmuje działań zmierzających do rozliczenia się z KSWP. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska wysuwa nieprawdziwe informacje stanowiące zniesławienie i pomówienie KSWP. 

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce