Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościInformacja o wyborze oferty na zakup i dostawę switcha zarządzającego

Data dodania: 27.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego rynku z dnia 23.11.2020 r. na zakup i dostawę switcha zarządzającego – 1 szt. została wybrana oferta firmy:
Czytaj więcej


„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Data dodania: 27.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Placówkami Oświaty z Szydłowca tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołem Szkół im. KOP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus+) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerem zagranicznym była DNA EUROPE portugalska instytucja z siedzibą w Lizbonie.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro KSWP w Stalowej Woli

Data dodania: 25.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 26.11.2020r. (czwartek) biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Stalowej Woli będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Rozeznanie cenowe rynku na dostawę switcha zarządzającego

Data dodania: 23.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika
W związku z prowadzonym rozeznaniem cenowym rynku Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę switcha zarządzającego – 1 szt.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty 5/RPSW.08.05.04-26-0012/20

Data dodania: 23.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej tj. pracowni robót ogólnobudowlanych w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, Oferent - Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, który został wyłoniony na realizację części 1 zamówienia (zaciskarka elektryczna akumulatorowa – 1 szt.), w dniu 19.11.2020 r. zrezygnował z realizacji zamówienia. W związku z tym dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (5/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

Data dodania: 19.11.2020 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej tj. pracowni robót ogólnobudowlanych w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (4/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

Data dodania: 19.11.2020 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 4/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej tj. pracowni do pielęgnacji terenów zieleni w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r.

Data dodania: 17.11.2020 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r. dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV: 80500000-9) z zakresu „Autocad I stopnia” dla 2 grup szkoleniowych 10-osobowych tj. dla 20 Uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe) zostało unieważnione.
Czytaj więcej


Nieczynne biura KSWP w Łodzi, Warszawie i Stalowej Woli

Data dodania: 16.11.2020 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniach 17-18.11.2020 r. (wtorek, środa) biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi, Warszawie i Stalowej Woli. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 13.11.2020 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego rynku z dnia 06.11.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego została wybrana oferta firmy:
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce